Orders for API and Databases

API and database integration projects

MySQL
PostgreSQL
MongoDB
Redis
GraphQL
Java
Spring
Python
Ruby
JavaScript
TypeScript
Node.js
Express.js
Nest.js
C#
.NET
.NET Core
PHP

aktualizacja bazy danych

Budget

undetermined

Potrzebna doświadczona osoba do aktualizacji bazy danych. Proszę o oferty.

Active job
 

Offers

5

 

Expires

31.12.2023

Poprawa Bezpieczeństwa API

Budget

undetermined

1. Audyt bezpieczeństwa: Nasza aplikacja wymaga dogłębnego audytu, aby zidentyfikować i zlikwidować potencjalne luki w bezpieczeństwie. Szukamy eksperta, który przeprowadzi kompleksową analizę i dostarczy plan działania. 2. Poprawa API: Istniejące API wymaga oceny i modyfikacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji i dostępu do danych. Poszukujemy kogoś, kto dostosuje API do najnowszych standardów bezpieczeństwa. 3. Optymalizacja bazy danych: Baza danych musi zostać zoptymalizowana pod kątem bezpieczeństwa. Potrzebujemy eksperta, który sprawdzi jej strukturę i dostosuje ją, aby minimalizować ryzyko naruszeń danych.

MySQL
API
Security
Active job
 

Offers

1

 

Expires

26.12.2023

Szukamy osoby, która potrafi projektować, zarządzać i optymalizować bazy dane

Budget

undetermined

Poszukujemy freelancera do stałej współpracy. Jesteśmy zainteresowani długotrwałą współpracą przy projektach biznesowych z branży budowlanej.

Job closed

Poprawienie bezpieczeństwa w aplikacji e-commerce

Budget

undetermined

Poszukujemy doświadczonego zespołu lub programisty do poprawy bezpieczeństwa po stronie serwera / API / bazy danych dla naszej aplikacji e-commerce.

Job closed

Rozwinięcie i zarządzanie bazą danych oraz API dla platformy e-commerce

Budget

undetermined

Poszukujemy doświadczonego specjalisty ds. API i baz danych, który pomoże nam rozwijać, zarządzać i utrzymywać naszą platformę e-commerce. Nasza firma zajmuje się sprzedażą online, a nasza baza danych i API są kluczowymi elementami naszej infrastruktury technologicznej. Zadania: Rozwinięcie API: Przegląd istniejącego API i zaproponowanie ewentualnych ulepszeń. Implementacja nowych funkcji API, aby umożliwić integrację z partnerami i dostawcami. Zapewnienie wydajności i skalowalności API. Zarządzanie bazą danych: Optymalizacja i zarządzanie istniejącą bazą danych. Tworzenie nowych tabel i indeksów w bazie danych w miarę potrzeb. Backup i monitorowanie bazy danych w celu zapewnienia jej niezawodności i dostępności. Bezpieczeństwo: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych przechowywanych w bazie danych. Regularne testowanie podatności i wdrażanie środków zaradczych. Dokumentacja: Dokumentowanie wszystkich zmian w API i bazie danych. Przygotowanie instrukcji obsługi API dla partnerów.

Job closed
Category

Orders for API and Databases

Projects in API and Database Development

Creating APIs (Application Programming Interfaces) and designing and managing databases are crucial elements in the field of information technology. Projects in this field encompass various aspects, from designing APIs for web applications to creating and optimizing databases for businesses and institutions.

Designing and Creating APIs

APIs are essential for communication between different systems and applications. Creating APIs requires careful design of interfaces that facilitate seamless data exchange. Developers involved in API creation must consider various factors such as data types, security, and performance. Keywords like "RESTful API," "GraphQL," and "SOAP" are frequently used in this field.

Database Management

Databases form the foundation of many applications and systems. Database management involves designing, creating, modifying, and maintaining databases. Database administrators must ensure data integrity, optimize queries, and provide data security. Keywords such as "SQL," "NoSQL," "indexing," and "data backup" are significant in this field.

Security and Compliance

Data security is a priority when working with APIs and databases. Developers must secure APIs against attacks like SQL injection and ensure data confidentiality. Additionally, compliance with data protection regulations (e.g., GDPR) is crucial for many projects. Keywords like "authentication," "authorization," and "data encryption" are vital in this field.

Technologies in API and Database Development

Creating APIs and managing databases requires knowledge of various tools and technologies. Here are some of them:

  • SQL: A language used to manage relational databases, often utilized in database systems like MySQL, PostgreSQL, or Microsoft SQL Server.
  • NoSQL: NoSQL databases such as MongoDB or Cassandra are used for storing non-standard data.
  • API Frameworks: Frameworks like Express.js (Node.js), Flask (Python), or Ruby on Rails (Ruby) facilitate API development.

The Growing Significance of APIs

APIs are a crucial component of today's technological ecosystem. Companies increasingly utilize available APIs to integrate various applications and services, enabling greater efficiency and offering advanced features to their customers. Creating and sharing well-designed APIs has become a business strategy for many companies.

Challenges in Database Management

Database management is a task that requires precision and attention to detail. As data grows in quantity and complexity, challenges related to optimization, scalability, and database security emerge. Swift adaptation to changing business and technological needs is crucial for success in this field.

The Future of API Development and Database Management

The future of API development and database management appears promising. As technology advances, tools and methods in this field continue to evolve. It is anticipated that APIs will become more complex and flexible, allowing for more advanced integration between applications. Meanwhile, databases will become more efficient and capable of handling vast amounts of data generated in the era of Big Data.

Summary

Projects related to API creation and database management are exceptionally important in today's digital world. Professionals in this field play a key role in ensuring efficient communication between applications and in managing data securely and effectively.