Ciekawostki z branży IT w kategorii Frontend

Dostosuj wyszukiwanie do swoich preferencji

https://zlecenia-it.s3.eu-central-1.amazonaws.com/it-insights/16/webassembly.webp
 

Dodano

 

02 lis 2023

 

Autor

  zlecenia-it

WebAssembly: Rewolucja w Świecie Frontendu

WebAssembly (Wasm) to nowa i obiecująca technologia, która odmienia krajobraz frontendu internetowego. Ten innowacyjny format pliku binarnego zyskuje na popularności, umożliwiając wykonanie kodu niskiego poziomu bezpośrednio w przeglądarkach internetowych. Dzięki WebAssembly, strony internetowe stają się jeszcze bardziej wydajne i szybsze, otwierając drzwi do niesamowitych możliwości w zakresie tworzenia aplikacji webowych. WebAssembly - Czym Jest i Jak Działa? WebAssembly to standardowy format pliku binarnego, który może być wykonywany w przeglądarkach internetowych, obok tradycyjnych języków takich jak HTML, CSS i JavaScript. Powstał jako wspólny projekt międzynarodowych organizacji, w tym World Wide Web Consortium (W3C), aby zapewnić przeglądarkom możliwość wykonywania wysoce wydajnego kodu niskiego poziomu. WebAssembly jest językiem niskiego poziomu, który umożliwia programistom tworzenie bardziej efektywnych aplikacji internetowych. Jest on zrozumiały dla przeglądarek, co oznacza, że kod napisany w WebAssembly jest kompilowany i uruchamiany w wydajny sposób, co przekłada się na zdecydowanie krótsze czasy ładowania i wydajniejszą pracę aplikacji webowych. Zalety WebAssembly Przyszłość WebAssembly wydaje się obiecująca z wielu powodów. Oto kilka kluczowych zalet tej technologii: Wydajność: Dzięki niskopoziomowemu charakterowi WebAssembly, aplikacje internetowe działają szybciej i płynniej. To z pewnością przyspieszy proces ładowania stron internetowych i zwiększy responsywność interakcji użytkownika. Wieloplatformowość: WebAssembly jest niezależny od systemu operacyjnego i przeglądarki, co oznacza, że działa na różnych platformach, w tym na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i IoT (Internet of Things). Skalowalność: Ta technologia umożliwia rozbudowę i rozwijanie istniejących aplikacji webowych, co jest kluczowe dla przyszłego rozwoju projektów internetowych. Bezpieczeństwo: WebAssembly działa w kontrolowanym środowisku przeglądarki, co oznacza, że jest izolowany od zasobów systemu operacyjnego, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa. Przyszłość WebAssembly ma potencjał do przekształcenia sposobu, w jaki budujemy aplikacje internetowe. To narzędzie, które umożliwia programistom tworzenie bardziej zaawansowanych aplikacji, które mogą konkurować z tradycyjnymi aplikacjami desktopowymi pod względem wydajności i funkcjonalności. W kolejnych częściach tego artykułu dowiemy się więcej na temat praktycznych zastosowań WebAssembly i jakie wyzwania czekają na tę technologię w przyszłości. Praktyczne Zastosowania WebAssembly WebAssembly ma szerokie spektrum zastosowań i może znaleźć się w wielu dziedzinach. Jednym z najpopularniejszych zastosowań jest jego wykorzystanie do przyspieszania wykonywania aplikacji i gier w przeglądarkach. Dzięki możliwości uruchamiania kodu niskiego poziomu w przeglądarkach, gry internetowe działają wyjątkowo płynnie, bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek. WebAssembly jest również wykorzystywany w aplikacjach edukacyjnych, narzędziach do przetwarzania danych, a nawet w aplikacjach służących do edycji multimediów. Daje to twórcom możliwość tworzenia bardziej zaawansowanych narzędzi i aplikacji, które działają na różnych platformach bez konieczności pisania wielu wersji kodu źródłowego. Wyzwania Przed WebAssembly Mimo obiecującej przyszłości WebAssembly, istnieją pewne wyzwania, które stoją przed tą technologią. Jednym z głównych wyzwań jest kwestia edukacji i akceptacji przez społeczność programistyczną. Programiści muszą nauczyć się nowego języka i narzędzi związanego z WebAssembly, co może wymagać pewnego wysiłku i czasu. Warto również zaznaczyć, że nie wszystkie przeglądarki obsługują WebAssembly w pełni, chociaż większość nowoczesnych przeglądarek oferuje dobrą obsługę. W miarę jak ta technologia będzie się rozwijać, można spodziewać się większego wsparcia ze strony przeglądarek. Podsumowanie Przyszłość WebAssembly wydaje się obiecująca, przynosząc nowe możliwości tworzenia wydajniejszych i skalowalnych aplikacji internetowych. Ta technologia może przyczynić się do dalszego zbliżenia aplikacji webowych do tradycyjnych aplikacji desktopowych pod względem wydajności i funkcjonalności. Jednak aby osiągnąć pełny potencjał WebAssembly, konieczne będzie kontynuowanie badań, edukacji programistów oraz dalszy rozwój narzędzi i bibliotek z nią związanych.

https://zlecenia-it.s3.eu-central-1.amazonaws.com/it-insights/6/angular16.webp
 

Dodano

 

14 paź 2023

 

Autor

  zlecenia-it

Nowości w Angular v16: Rewolucja w reaktywności, renderowanie po stronie serwera i narzędzia dla komponentów niezależnych

W minionym roku zespół Angulara wprowadził standalone API jako część wersji deweloperskiej. Teraz prezentujemy nową, przełomową aktualizację Angulara w wersji 16, która przynosi znaczący postęp w obszarze reaktywności, renderowania po stronie serwera oraz nowych narzędzi. Wszystko jest rezultatem dziesiątek ulepszeń w odpowiedzi na sugestie użytkowników. Rewolucja w reaktywności W ramach wydania v16 prezentowana jest wersja deweloperska zupełnie nowego modelu reaktywności dla Angulara, który przynosi znaczące ulepszenia w zakresie wydajności i doświadczenia programistycznego. Jest w pełni kompatybilny wstecz i interoperacyjny z obecnym systemem oraz umożliwia: Poprawiona wydajność w czasie rzeczywistym dzięki ograniczeniu obliczeń podczas wykrywania zmian. Po wdrożeniu sygnałów Angulara, spodziewamy się znaczącego poprawienia wskaźnika INP Core Web Vital w przypadku aplikacji opartych na sygnałach. Wprowadza prostszy model myślowy dotyczący reaktywności, który jasno określa zależności między widokiem a przepływem danych w całej aplikacji. Umożliwia bardziej dokładną reaktywność, co w przyszłych wersjach umożliwi nam monitorowanie zmian tylko w dotkniętych komponentach. Czyni Zone.js opcjonalnym w przyszłych wersjach, używając sygnałów do powiadamiania frameworka o zmianach w modelu. Dostarcza obliczenia właściwości bez kary za ponowne obliczenia w każdym cyklu wykrywania zmian. Umożliwia lepszą interoperacyjność z RxJS, przez przedstawienie planu wprowadzenia reaktywnych wejść. W wersji v16 znajdziesz nową bibliotekę sygnałów, która jest częścią @angular/core, a także pakiet interop dla RxJS - @angular/core/rxjs-interop. Angular Signals Biblioteka sygnałów Angulara pozwala na definiowanie reaktywnych wartości i wyrażanie zależności między nimi. Możesz dowiedzieć się więcej o właściwościach biblioteki w odpowiednim dokumencie RFC. Oto prosty przykład jej użycia w Angularze: Powyższy fragment kodu tworzy obliczeniową wartość fullName, która zależy od sygnałów firstName i lastName. Deklarujemy również efekt, którego funkcja zwrotna zostanie uruchomiona za każdym razem, gdy zmienimy wartość któregoś z odczytywanych sygnałów - w tym przypadku fullName, co oznacza, że pośrednio zależy również od firstName i lastName. Gdy ustawimy wartość firstName na Mark, przeglądarka zarejestruje w konsoli: Name changed: Mark Doe Interoperalność z RxJS Będziesz w stanie łatwo podnieść sygnały na observable za pomocą funkcji z pakietu @angular/core/rxjs-interop, który jest dostępny jako część wydania v16! Oto, jak możesz przekształcić signal w observable: .. a oto przykład przekształcenia observable w signal, aby uniknąć używania async pipe: Często użytkownicy Angulara pragną zakończyć przepływ danych, gdy działanie związane z danym tematem dobiega końca. Poniższy wzorzec ilustruje to zjawisko i jest dość powszechny: Nowy operator RxJS o nazwie takeUntilDestroyed został wprowadzony, upraszczając ten przykład do następującej formy: Domyślnie ten operator będzie wstrzykiwać bieżący kontekst czyszczenia. Na przykład, w komponencie będzie używać cyklu życia komponentu. takeUntilDestroyed jest szczególnie przydatny, gdy chcesz wiązać cykl życia obserwowalnego z cyklem życia konkretnego komponentu. Renderowanie po stronie serwera i hybrydyzacja Na podstawie corocznych badań deweloperów, renderowanie po stronie serwera wyłania się jako kluczowa możliwość usprawnienia w Angularze. W ostatnich kilku miesiącach team Angular nawiązał współpracę z zespołem Chrome Aurora w celu zwiększenia wydajności i poprawienia doświadczeń programistycznych w obszarze hybrydyzacji i renderowania po stronie serwera. I teraz dostępna jest wersja deweloperska pełnej hybrydyzacji, która nie zakłóca działania aplikacji. Hybrydyzacja Angulara - nowa opcja. W nowej pełnej hybrydyzacji bez destrukcji Angular przestaje odtwarzać aplikację od podstaw. Framework identyfikuje istniejące węzły DOM, tworzy wewnętrzne struktury danych i przypisuje nasłuchiwaczy zdarzeń do tych węzłów. Korzyści to: Brak migotania treści na stronie dla użytkowników końcowych. Lepsze wskaźniki Web Core Vitals w pewnych scenariuszach. Architektura przygotowana na przyszłość, umożliwiająca ładowanie kodu o drobnej granulacji za pomocą elementów, które dostarczymy później w tym roku. Obecnie widoczne jest to w postaci progresywnego opóźniania hybrydyzacji tras. Łatwa integracja z istniejącymi aplikacjami, w zaledwie kilku linijkach kodu. Inkrementalne przyjęcie hybrydyzacji z atrybutem ngSkipHydration w szablonach komponentów wykonujących ręczne manipulacje DOM. W wczesnych testach zobaczyliśmy nawet do 45% poprawy Largest Contentful Paint dzięki pełnej hybrydyzacji! Aby rozpocząć, wystarczy dodać kilka linijek kodu do pliku main.ts: Nowe funkcje renderowania po stronie serwera W wydaniu v16 została dokonana aktualizacja schematu rozszerzania ng dla Angular Universal, co teraz umożliwia dodanie renderowania po stronie serwera do projektów wykorzystujących samodzielne API. Ponadto, obsługujemy teraz bardziej rygorystyczną politykę zabezpieczeń zawartości. Ulepszenia narzędzi dla standalone components, dyrektyw i pipes W celu wsparcia deweloperów w procesie przenoszenia swoich aplikacji na samodzielne API, zostały opracowane schematy migracji oraz przewodnik dotyczący migracji do standalone API. Gdy znajdujesz się w katalogu projektu, wykonaj następującą komendę: Schematy dokonają przekształceń w Twoim kodzie, usuną niepotrzebne klasy NgModules i zmienią sposób uruchamiania projektu na użycie standalone API. Konfiguracja Zone.js Dodano konfigurację Zone.js za pomocą nowego API bootstrapApplication w przypadku korzystania z standalone API. Dodaliśmy tę opcję, która pozwala na konfigurację Zone.js przy użyciu nowego API provideZoneChangeDetection: Rozwijanie narzędzi deweloperskich Kilka najważniejszych funkcji z Angular CLI i usługi języka. Wersja deweloperska systemu budowy opartego na esbuild W Wersji 16 Angulara system budowy oparty na esbuild wchodzi w fazę deweloperskiego podglądu! Wcześniejsze testy wykazały poprawę wydajności budowy produkcyjnej o ponad 72%. Teraz w ng serve będzie użyty Vite jako serwer deweloperski, a esbuild zasila zarówno proces deweloperski, jak i produkcję! Aby włączyć to funkcję należy w angular.json: Lepsze testowanie jednostkowe z Jest i Web Test Runner Dodano eksperymentalne wsparcie dla Jesta, a w przyszłych wersją możliwa jest migracja z Karma na Web Test Runner Usprawnienie doświadczenia programisty Wymagane inputy W wersji 16 możesz teraz oznaczyć dane wejściowe jako wymagane: Przekazywanie danych routera jako danych wejściowych dla komponentu Teraz możesz przekazywać następujące dane jako dane wejściowe do komponentu routingu: Parametry ścieżki Parametry zapytania Dane z lokalizacji Możesz włączyć tę funkcję, korzystając z withComponentInputBinding jako części dostarczanego routera. Elastyczny ngOnDestroy Hooki cyklu życia Angulara zapewniają wiele możliwości do podłączenia się do różnych momentów wykonywania twojej aplikacji. Jedną z okazji w ciągu lat było umożliwienie większej elastyczności, na przykład dostępu do OnDestroy jako observowalnej funkcji. W wersji 16 wprowadzono możliwość wstrzyknięcia OnDestroy, co daje programistom większą elastyczność, o którą prosili. Ta nowa funkcja umożliwia wstrzyknięcie DestroyRef odpowiadającego komponentowi, dyrektywie, usłudze lub w pipe, a także rejestrację hooka onDestroy. DestroyRef można wstrzyknąć w dowolnym miejscu w kontekście wstrzykiwania, nawet poza komponentem, w takim przypadku hooka onDestroy zostanie uruchomiony, gdy zostanie zniszczony odpowiedni wstrzykiwacz. Tagi samozamykające się Dodano samozamykające tagi, oto przykład:

https://zlecenia-it.s3.eu-central-1.amazonaws.com/it-insights/4/ang.webp
 

Dodano

 

12 paź 2023

 

Autor

  zlecenia-it

Aktualizacja Wersji Angulara w Projekcie: Krok po Kroku

Czasami zachodzi potrzeba podniesienia wersji Angulara w naszym projekcie, aby korzystać z najnowszych funkcji, naprawić błędy lub zwiększyć wydajność aplikacji. W tym przewodniku krok po kroku dowiesz się, jak to zrobić. Krok 1: Sprawdź Aktualną Wersję Angulara Zanim rozpoczniesz aktualizację Angulara, warto dowiedzieć się, jaką wersję Angulara obecnie używasz. Możesz to sprawdzić, przechodząc do katalogu projektu i uruchamiając następującą komendę w wierszu poleceń: Ta komenda wyświetli informacje o aktualnej wersji Angulara i innych narzędzi CLI używanych w projekcie. Zapisz te informacje, aby móc porównać je z nową wersją po aktualizacji. Krok 2: Zaktualizuj Angular CLI Angular CLI jest narzędziem do zarządzania projektem Angular. Zaleca się, aby zaktualizować CLI jako pierwszy krok. Możesz to zrobić, wykonując następującą komendę: To polecenie automatycznie zaktualizuje Angular CLI do najnowszej dostępnej wersji. Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja CLI jest zainstalowana poprawnie, uruchamiając ponownie komendę ng version. Krok 3: Zaktualizuj Wersję Angulara Teraz, gdy Angular CLI jest zaktualizowane, możesz przejść do aktualizacji samego Angulara. Użyj następującej komendy, aby zaktualizować Angular: CLI automatycznie zaktualizuje Angular do najnowszej dostępnej wersji. To może potrwać kilka chwil w zależności od ilości zmian w nowej wersji. Krok 4: Rozwiąż Konflikty i Błędy Po aktualizacji, warto przetestować projekt i sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Często, nowa wersja Angulara wprowadza zmiany w API lub wewnętrzne struktury projektu, co może prowadzić do konfliktów lub błędów. Jeśli napotkasz błędy, przeczytaj informacje zwrotne z konsoli, które pomogą zidentyfikować problem. Następnie, postępuj zgodnie z zaleceniami, aby rozwiązać błędy. Pamiętaj, że to ważny krok, aby upewnić się, że Twój projekt działa stabilnie po aktualizacji. Krok 5: Aktualizuj Zależności Podczas aktualizacji Angulara, może się okazać, że konieczne jest również zaktualizowanie innych zależności projektu, takich jak biblioteki, moduły, narzędzia lub skrypty. Upewnij się, że wszystkie zależności są zaktualizowane do wersji kompatybilnych z nową wersją Angulara. To jest szczególnie ważne, aby uniknąć konfliktów i błędów w trakcie działania projektu. Krok 6: Testuj Projekt Po zakończeniu procesu aktualizacji projektu, przetestuj go, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Wykonaj testy jednostkowe, sprawdź stronę, przeklikuj ją i sprawdź, czy wszystkie funkcje działają poprawnie. To jest kluczowy etap, aby upewnić

https://zlecenia-it.s3.eu-central-1.amazonaws.com/it-insights/3/56F83D8F423AC.webp
 

Dodano

 

12 paź 2023

 

Autor

  zlecenia-it

Wykorzystanie TypeScript w Twoim Projekcie: Zaawansowane Typy i Ich Zastosowanie

W dzisiejszych czasach, wiele osób ma tendencję do kojarzenia języka JavaScript głównie z animacjami na stronach internetowych. Jednak, warto zdawać sobie sprawę, że ten wszechstronny język programowania znajduje zastosowanie nie tylko w przeglądarkach internetowych, ale również po stronie serwera oraz w tworzeniu aplikacji webowych, mobilnych i desktopowych. W tym kontekście pojawia się narzędzie, które może wyraźnie poprawić jakość kodu JavaScript i ułatwić życie programistom - TypeScript. Co to jest TypeScript? TypeScript, opracowany przez Microsoft, to rozwinięcie samego JavaScript, które wprowadza wiele nowych możliwości. Jednym z jego głównych atutów jest statyczne typowanie zmiennych. Dlaczego to jest tak ważne? Aby to zrozumieć, musimy zdać sobie sprawę, że w przypadku czystego JavaScript, brak typowania zmiennych może prowadzić do potencjalnie błędnych i trudnych do zlokalizowania błędów. Na przykład, jeśli przekazujemy zmienną typu string jako argument w miejscu, gdzie oczekiwany jest number, może to prowadzić do nieoczekiwanych wyników. W JavaScript, taki błąd nie zostanie wykryty aż do momentu działania programu. Jednak TypeScript, będąc narzędziem bardziej rygorystycznym, wykryje taki błąd już na etapie kompilacji. Zaawansowane Typy w TypeScript Warto zrozumieć, że TypeScript oferuje znacznie więcej niż tylko statyczne typowanie. Oto kilka zaawansowanych mechanizmów obsługi typów, które znacząco ułatwiają pracę programistom: Pick<Type, Keys> - Ten mechanizm pozwala na tworzenie nowego typu z wybranymi polami. Na przykład, wyobraźmy sobie, że chcemy zaktualizować tylko tytuł filmu, wybierając jedynie pola title i id, pozostawiając resztę bez zmian. Mechanizm Pick pozwala nam to zrobić, tworząc nowy typ, który zawiera tylko wybrane pola. Partial<Type> - W przeciwnym razie, możemy potrzebować tworzyć obiekty, w których wszystkie pola są opcjonalne. Na przykład, gdy nie chcemy podawać wszystkich właściwości filmu, możemy użyć Partial, aby utworzyć typ, w którym wszystkie pola są opcjonalne. To przydatne, gdy nie wszystkie informacje są wymagane. Omit<Type, Keys> - Mechanizm ten działa w sposób odwrotny do Pick, czyli usuwa wybrane pola. Przykładowo, jeśli chcemy pozbyć się pewnych właściwości z naszego typu, możemy użyć Omit, aby utworzyć nowy typ bez tych właściwości. Required<Type> - W niektórych przypadkach, chcemy, aby pewne pola były zawsze obecne. Required przeciwnie do Partial, ustawia wszystkie pola jako wymagane. Dzięki temu możemy zapewnić, że określone właściwości zawsze są w obiekcie. Readonly<Type> - Jeśli chcemy, aby pewne właściwości były tylko do odczytu, możemy użyć Readonly. Jest to przydatne, aby zabezpieczyć pewne wartości przed niepożądanymi zmianami. Podsumowanie TypeScript to narzędzie, które nie tylko zwiększa jakość kodu JavaScript, ale także pomaga w tworzeniu bardziej niezawodnego oprogramowania. Dzięki statycznemu typowaniu i zaawansowanym mechanizmom obsługi typów, programiści mogą unikać wielu potencjalnych błędów i tworzyć bardziej solidne aplikacje. Bez względu na to, czy pracujesz nad projektem webowym, mobilnym czy desktopowym, TypeScript może okazać się cennym narzędziem, które znacząco ułatwi pracę i pozwoli utrzymać wysoką jakość kodu. Opanowanie zaawansowanych mechanizmów obsługi typów to kluczowy krok w kierunku tworzenia bardziej efektywnego i niezawodnego oprogramowania.

https://zlecenia-it.s3.eu-central-1.amazonaws.com/it-insights/2/2C6593BEF8C6A2F5.webp
 

Dodano

 

11 paź 2023

 

Autor

  zlecenia-it

WordPress: System Zarządzania Treścią

WordPress to popularny system zarządzania treścią (CMS), który umożliwia tworzenie stron internetowych w sposób prosty i intuicyjny. Jest to darmowe narzędzie, które zdobyło ogromną popularność dzięki swojej łatwości obsługi oraz wszechstronności. Główne cechy WordPressa obejmują: Korzyści Wynikające z Wykorzystania WordPressa WordPress cieszy się ogromną popularnością z uwagi na szereg korzyści, jakie niesie dla swoich użytkowników. Kluczowe zalety wykorzystania tego systemu obejmują przede wszystkim: - Prostota Użytkowania WordPress oferuje intuicyjny interfejs, który pozwala tworzyć i zarządzać stronami internetowymi bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy programistycznej. Dzięki wizualnemu edytorowi, dodawanie treści, obrazów i stron staje się dziecinnie proste. - Mnóstwo Dostępnych Rozszerzeń Dzięki ogromnej społeczności deweloperów, WordPress oferuje szeroki zakres wtyczek i motywów, które pozwalają dostosować stronę do indywidualnych potrzeb. Możesz rozszerzyć funkcjonalności swojej strony, np. o sklep internetowy, forum dyskusyjne czy formularze kontaktowe. - Responsywność W dzisiejszym świecie, gdzie użytkownicy korzystają z różnych urządzeń, responsywność strony jest kluczowa. Większość dostępnych motywów WordPress jest zoptymalizowana pod kątem wyświetlania na smartfonach, tabletach i komputerach. - Przyjazność SEO WordPress został zaprojektowany z myślą o pozycjonowaniu w wyszukiwarkach internetowych. Posiada przyjazne dla SEO struktury URL, a także umożliwia dostosowanie meta tagów, treści i nagłówków, co pomaga w osiągnięciu lepszej widoczności w wynikach wyszukiwania. - Rozwijana Społeczność WordPress cieszy się wsparciem ogromnej społeczności użytkowników i deweloperów. Możesz znaleźć wiele poradników, forów dyskusyjnych i źródeł wsparcia online, co ułatwia rozwiązywanie problemów i zdobywanie wiedzy. - Bezpieczeństwo WordPress dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników poprzez regularne aktualizacje, które eliminują znalezione luki w zabezpieczeniach. Dzięki świadomości społeczności deweloperów, WordPress jest w stanie reagować na zmieniające się zagrożenia. Warto zauważyć, że choć WordPress jest idealny dla początkujących użytkowników, to równocześnie oferuje wystarczająco dużo możliwości dla zaawansowanych programistów, którzy chcą dostosować stronę do swoich potrzeb. WordPress w Działaniu WordPress działa na języku PHP i korzysta z bazy danych MySQL, co oznacza, że nie musisz znać tych języków, aby zacząć korzystać z CMS. Przy pomocy dostępnych wtyczek i motywów, możesz tworzyć strony o różnym charakterze, takie jak blogi, strony firmowe, portfolio, sklepy internetowe, a nawet fora. Niezależnie od twojego poziomu zaawansowania, WordPress oferuje narzędzia do efektywnego zarządzania treściami na stronie. Czy to prowadzenie bloga, publikowanie informacji o produkcie czy tworzenie skomplikowanych witryn internetowych, WordPress jest wszechstronnym rozwiązaniem. Podsumowanie WordPress to elastyczny i przyjazny dla użytkownika CMS, który pozwala na tworzenie różnego rodzaju stron internetowych. Jego prostota obsługi i mnóstwo dostępnych rozszerzeń czynią go idealnym narzędziem zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Warto wiedzieć, że system ten jest ciągle rozwijany i aktualizowany, dzięki czemu spełnia najnowsze standardy branżowe. Mimo pewnych wad i potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, WordPress pozostaje jednym z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych rozwiązań do tworzenia stron internetowych na całym świecie. Jeśli zależy ci na prostocie i skuteczności, to warto dać mu szansę.

Kategoria

Ciekawostki z branży IT w kategorii Frontend

Ciekawostki z Technologii Frontend

Technologia frontend stanowi kluczowy element w dzisiejszym świecie internetu. To ona umożliwia użytkownikom interakcję z witrynami i aplikacjami internetowymi, tworząc przyjazne i atrakcyjne doświadczenia online. Istnieje wiele ciekawostek związanych z tą dziedziną, które warto poznać. Oto kilka fascynujących faktów:

1. Rozwój CSS

Cascading Style Sheets (CSS) jest nieodłącznym elementem frontendu, pozwalającym na nadawanie stronie internetowej wyglądu i stylu. Warto wiedzieć, że pierwsza specyfikacja CSS została opublikowana w 1996 roku. Od tego czasu CSS przeszedł wiele zmian i aktualizacji, co sprawiło, że stał się potężnym narzędziem do projektowania stron.

2. Responsive Web Design

Jednym z kluczowych aspektów frontendu jest tworzenie responsywnych stron internetowych. To podejście, które dostosowuje stronę do różnych rozmiarów ekranów, pozwala użytkownikom korzystać z witryny na różnych urządzeniach, od smartfonów po komputery stacjonarne. Responsive Web Design stał się nieodzownym elementem projektowania stron internetowych.

3. Popularność JavaScript

JavaScript to jeden z najważniejszych języków programowania w dziedzinie frontendu. Co ciekawe, JavaScript pierwotnie stworzony został jako język skryptowy do użycia w przeglądarkach internetowych. Dziś jest wykorzystywany nie tylko do tworzenia interaktywnych witryn, ale również w aplikacjach serwerowych i innych dziedzinach informatyki.

4. Kultura Open Source

W świecie frontendu i ogólnie w technologii, kultura open source odgrywa kluczową rolę. Wiele narzędzi i bibliotek frontendowych, takich jak jQuery, React czy Angular, opiera się na zasadach otwartego kodu źródłowego. Dzięki temu programiści na całym świecie mogą wspólnie pracować nad rozwojem i doskonaleniem tych narzędzi.

5. WebGL i 3D w Przeglądarkach

Kiedyś, tworzenie trójwymiarowych efektów w przeglądarkach było trudne. Dzięki technologii WebGL, jest to teraz możliwe. WebGL to API umożliwiające korzystanie z grafiki 3D w przeglądarkach internetowych. Dzięki temu, możemy teraz oglądać interaktywne wizualizacje 3D bez konieczności instalowania specjalnych wtyczek.

6. Wzrost popularności Single Page Applications (SPA)

SPA to rodzaj aplikacji internetowej, która wczytuje tylko jedną stronę i dynamicznie aktualizuje zawartość na tej stronie w odpowiedzi na działania użytkownika. Dzięki technologiom takim jak React, Angular czy Vue.js, SPA stały się bardzo popularne ze względu na ich szybkość i płynność działania.

7. Przyszłość WebAssembly

WebAssembly (Wasm) to nowa technologia, która zyskuje na popularności w dziedzinie frontendu. Jest to wirtualna maszyna, która umożliwia wykonywanie kodu niskiego poziomu w przeglądarkach internetowych. Dzięki WebAssembly, strony internetowe stają się jeszcze bardziej wydajne i szybsze.

8. Moduły ES6

ECMAScript 6, znany również jako ES6, wprowadził do JavaScript wiele nowych funkcji, w tym moduły. Moduły ES6 pozwalają na lepszą organizację i zarządzanie kodem źródłowym, co jest szczególnie przydatne w większych projektach.

9. Preprocesory CSS

Preprocesory CSS, takie jak SASS i LESS, są wykorzystywane do ułatwienia pracy z kaskadowymi arkuszami stylów. Pozwalają na tworzenie bardziej złożonych i modularnych stylów, a także ułatwiają utrzymanie i rozwijanie projektu.

10. Narzędzia do Debugowania

Debugowanie kodu frontendowego jest nieodłączną częścią procesu tworzenia witryn internetowych. Narzędzia takie jak narzędzia deweloperskie w przeglądarkach i narzędzia do inspekcji kodu ułatwiają znajdowanie i usuwanie błędów w kodzie.

11. Zastosowanie Responsive Images

Z myślą o responsywności stron internetowych, zaczęto stosować różne techniki dostarczania obrazów w zależności od rozmiaru ekranu. Technologie takie jak srcset i sizes pozwalają na dynamiczne dostarczanie obrazów o odpowiednich rozmiarach, co poprawia wydajność witryny.

12. Przeglądarki i Standardy Webowe

Przeglądarki internetowe stale ewoluują i dostosowują się do nowych standardów webowych. Najważniejszymi organizacjami pracującymi nad tymi standardami są W3C (World Wide Web Consortium) i WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group), które dbają o spójność i zgodność przeglądarek z nowymi technologiami.