Stworzenie generatora plików PDF w języku Java

T

TomTom

Zleceniodawca

Zlecenie aktywne
Budżet nieustalony
Wygasa

17.10.2023

Opublikowano

14 dni temu

Opis zlecenia

Opracowanie generatora PDF działającego na bazie Servlet 3, iText i JPA stanowi kluczowy element projektu. Ten generator będzie pełnić istotną rolę w procesie generowania i dostarczania plików PDF na platformie. Dlatego też potrzebujemy dokładnie zdefiniować jego funkcje, strukturę i zależności. Generator PDF będzie oparty na technologii Servlet 3, co oznacza, że będzie to część aplikacji internetowej, która obsługuje żądania HTTP. Servlety umożliwią komunikację z przeglądarką użytkownika oraz innymi klientami. Warto zaznaczyć, że Servlet 3 wprowadza znaczące ułatwienia w obszarze obsługi żądań asynchronicznych, co może być przydatne w przypadku generowania bardziej złożonych plików PDF. Do generowania plików PDF wykorzystamy bibliotekę iText, która jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do manipulacji plikami PDF w języku Java. iText umożliwia tworzenie, modyfikację i generowanie dokumentów PDF w sposób programatyczny, co jest kluczowe dla naszego projektu. Dodatkowo, JPA (Java Persistence API) będzie wykorzystywane do zarządzania danymi, które zostaną umieszczone w wygenerowanych plikach PDF. JPA jest standardem Java umożliwiającym dostęp i zarządzanie danymi w bazach danych za pomocą obiektów i zapytań SQL. Ostatecznym celem opracowania tego generatora PDF jest umożliwienie użytkownikom aplikacji generowania spersonalizowanych plików PDF na podstawie danych przechowywanych w bazie danych za pośrednictwem interfejsu webowego. Ten generator PDF będzie mógł być wykorzystywany w różnych scenariuszach, takich jak generowanie faktur, raportów czy dokumentów zawierających dane klientów. Jego implementacja będzie wymagała starannego planowania, projektowania i testowania, aby zapewnić nie tylko funkcjonalność, ale także wydajność i niezawodność. W związku z tym, opracowanie tego generatora PDF będzie stanowiło istotny krok w rozwijaniu i udoskonalaniu naszej aplikacji.

Umiejętności
Java

Złożone oferty (2)

Zobacz złożone oferty dla tego zlecenia

Złóż ofertę
MN
 

Ocena

 

5

 

(1 opinia)

 

Zleceń

 

2

React Native
NativeScript
Flutter
Java
Spring
Kotlin
Swift
Objective-C
avatar
 

Ocena

 

5

 

(1 opinia)

 

Zleceń

 

1

Vue.js
HTML
CSS
JavaScript
Java
Spring