Kubernetes

1. Kubernetes: Orkiestracja Kontenerów

Kubernetes (często skracane do K8s) to otwarte źródło platformy do automatyzacji, zarządzania i skalowania aplikacji opartych na kontenerach. Jest jednym z najważniejszych narzędzi w dziedzinie konteneryzacji i rozwiązań chmurowych, zapewniając kompleksowe narzędzia do zarządzania kontenerami na dużą skalę.

Historia

Kubernetes został pierwotnie stworzony przez inżynierów Google na podstawie wewnętrznego systemu zarządzania kontenerami, znanego jako Borg. Projekt został udostępniony jako otwarte źródło w 2014 roku i szybko zdobył popularność w społeczności deweloperów i przedsiębiorstw. Obecnie Kubernetes jest rozwijane przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF) i cieszy się szerokim wsparciem od firm technologicznych.

Kluczowe Funkcje

Kubernetes oferuje wiele kluczowych funkcji, które czynią go potężnym narzędziem do zarządzania kontenerami:

 • Orkiestracja Kontenerów: Kubernetes automatyzuje zarządzanie kontenerami, w tym ich tworzenie, uruchamianie, skalowanie i zatrzymywanie.
 • Automatyczna Przenośność: Dzięki standardom kontenerów, takim jak Docker, aplikacje można uruchamiać na różnych platformach bez zmian w kodzie.
 • Skalowanie Elastyczne: Kubernetes pozwala na dynamiczne skalowanie aplikacji w zależności od obciążenia, co umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów.
 • Samouzdrawianie: System może automatycznie naprawiać awarie, przenosić kontenery i utrzymywać dostępność aplikacji.
 • Przyjazne dla Deweloperów API: Kubernetes udostępnia API, które umożliwia deweloperom zarządzanie aplikacjami za pomocą deklaratywnych konfiguracji.
 • Wielośrodowiskowość: Kubernetes obsługuje różne środowiska, w tym chmury publiczne, prywatne centra danych i wiele innych.

Zastosowania

Kubernetes jest szeroko stosowane w branży technologicznej i znalazło zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym:

 • Wdrażanie Mikroserwisów: Kubernetes jest idealnym narzędziem do zarządzania mikroserwisami, dzięki czemu można budować i skalować aplikacje oparte na mikroserwisach.
 • Chmury Hybrydowe: Przedsiębiorstwa wykorzystują Kubernetes do zarządzania aplikacjami w różnych środowiskach, łącząc chmury publiczne i prywatne centra danych.
 • CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment): Kubernetes jest używane do wdrażania aplikacji w sposób ciągły, co przyspiesza procesy deweloperskie.
 • Big Data: Można uruchamiać klastry Apache Spark, Hadoop i inne narzędzia Big Data na klastrze Kubernetes.
 • IoT (Internet of Things): Kubernetes można zastosować do zarządzania kontenerami na urządzeniach IoT.

Architektura Kubernetes

Architektura Kubernetes jest złożona i modułowa, co pozwala na skalowanie i zarządzanie zasobami w sposób elastyczny. Oto główne komponenty architektury Kubernetes:

1. Master Node (Węzeł Master)

Węzeł Master jest głównym komponentem kontrolującym klaster Kubernetes. Składa się z kilku podkomponentów:

 • API Server: Serwer API jest punktem dostępowym do zarządzania klasterem. Przyjmuje żądania API od użytkowników i innych komponentów, a następnie przekierowuje je do odpowiednich serwisów.
 • Etcd: Etcd to rozproszony magazyn klucz-wartość, który przechowuje konfigurację klastera oraz bieżący stan klastra.
 • Controller Manager: Zarządca kontrolerów to komponent odpowiedzialny za kontrolery, które regulują stan klastera, takie jak replikacje, rozszerzenia i dostępność.
 • Scheduler: Planista decyduje, na którym węźle w klastrze powinien zostać uruchomiony kontener na podstawie zasobów i wymagań aplikacji.

2. Node (Węzeł)

Węzeł to maszyna w klastrze, na której uruchamiane są kontenery. Składa się z następujących komponentów:

 • Kubelet: Kubelet to agent działający na każdym węźle, który zarządza cyklem życia kontenerów na węźle i komunikuje się z API Server.
 • Kube Proxy: Kube Proxy to komponent odpowiedzialny za przekazywanie ruchu sieciowego do odpowiednich kontenerów.
 • Container Runtime: Jest to oprogramowanie odpowiedzialne za uruchamianie kontenerów, takie jak Docker lub containerd.

3. Pod (Kapsułka)

Pod jest najmniejszym deployable obiektem w Kubernetes. Zawiera jednego lub więcej kontenerów i współdzieli z nimi przestrzeń nazw i zasoby. Kontenery w jednym podzie mogą komunikować się ze sobą bezpośrednio poprzez localhost.

4. Control Plane (Płaszczyzna Kontroli)

Płaszczyzna kontroli to zestaw komponentów na Węźle Master, które są odpowiedzialne za zarządzanie klasterem i jego zasobami. Zarządza ona cyklem życia obiektów, dostarcza skalowalność i automatyzację działań w klastrze Kubernetes.

5. Node (Węzeł)

Węzły (lub maszyny) są fizycznymi lub wirtualnymi maszynami, na których uruchamiane są kontenery. Węzły wykonują rzeczywiste obliczenia i zarządzają kontenerami. Węzeł może być fizycznym serwerem lub wirtualną maszyną w chmurze.

6. Namespace (Przestrzeń Nazw)

Przestrzenie nazw pozwalają na logiczne dzielenie klastra na wiele niezależnych przestrzeni. Każda przestrzeń nazw ma swoje zasoby, takie jak pods, services i config maps, które są odizolowane od innych przestrzeni nazw.

Wszystkie te komponenty razem tworzą architekturę Kubernetes, która umożliwia zarządzanie i skalowanie kontenerami w sposób efektywny i elastyczny.

Podsumowanie

Kubernetes to potężne narzędzie do zarządzania kontenerami, które pomaga organizacjom wdrażać i zarządzać aplikacjami w sposób skalowalny i efektywny. Z jego pomocą można budować rozproszone systemy aplikacji, które są odporne na awarie i łatwe w zarządzaniu. Jako jedno z najważniejszych narzędzi w ekosystemie konteneryzacji, Kubernetes pozostaje kluczowym elementem dla wielu nowoczesnych projektów IT.